CONTACT US
Contact Us
CONTACT US

#1 Zheyin Road, Zhuantang Street, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province, China 310024

international@zjcm.edu.cn(for general inquiries)
admission@zjcm.edu.cn(for admission of international students)

+86-571-89808098           +86-571-89808099

Contact Us